SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Khách hàng quan tâm

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM

Có được đặt văn phòng trong KCNC nếu không phải là doanh nghiệp Công nghệ cao?
10/03/2016
Theo mục B của Hướng dẫn số 01/HD-KCNC ngày 11/09/2015 về thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có quy định về các loại hình dự án được đầu tư tại Khu công nghệ cao (Xem tại đâyNếu bạn không phải là doanh nghiệp công nghệ cao nhưng lĩnh vực kinh doanh vẫn phù hợp với mục B của hướng dẫn thì bạn vẫn có thể nộp đơn đến KCNC để được xem xét.

Tin tức khác