SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Khách hàng quan tâm

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Những ưu đãi cao nhất theo luật cho các dự án đầu tư vào khu Công nghệ cao TP.HCM
10/03/2016

1. Thuế suất thu nhập doanh nghiệp:

2. Thuế xuất khẩu:

- Miễn thuế xuất khẩu cho sản phẩm công nghệ cao.

3. Thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu cho

- Trang thiết bị, máy móc, linh kiện, nguyên vật liệu nhập khẩu tạo tài sản cố định và cho hoạt động nghiên cứu & phát triển.

- Bán thành phẩm, linh kiện nhập khẩu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu.

4. Các ưu đãi mềm:

- Ưu tiên hợp tác, đặt hàng, sử dụng máy móc thiết bị và nhân lực nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu phát triển của Khu CNC.

- Các khóa học đào tạo về tiếng Anh kỹ thuật, kỹ năng mềm, kỹ năng kỹ thuật với chi phí ưu đãi tại Trung tâm đào tạo của Khu CNC.

- Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển khoa học công nghệ của TP.HCM.

- Hỗ trợ xin visa ra vào nhiều lần cho chuyên gia nước ngoài.

Tin tức khác