Hotline: 0908.018.025 - 0902.707.141
Tin tức

Sự kiện

SCS HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 26/03/2022
25/03/2022
Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26/3/2022.
 
Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm 2022, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam thực hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi.

Theo Bộ Tài nguyên và môi trường, tại hội nghị COP26 (Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu), Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết giảm phát thải khí nhà kính hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, giảm phát thải mêtan toàn cầu đến năm 2030, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia nhiều sáng kiến khác.

Cam kết mạnh mẽ tại hội nghị COP26 để khẳng định với cộng đồng quốc tế quyết tâm cao của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, hưởng ứng theo Chiến dịch và nhằm phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường trong bối cảnh cả nước đang thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế cacbon thấp và thông qua đó xem việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện là hoạt động thường xuyên, đồng hành trách nhiệm cùng thành phố thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, SCS cùng hưởng ứng chiến dịch do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể như sau:
  • Tuyên truyền và thông tin về chiến dịch Giờ Trái đất, sử dụng điện tiết kiệm cho các khách thuê trong tòa nhà (tăng cường tuyên truyền trực tuyến trên các kênh mạng xã hội, hạn chế sử dụng băng rôn, poster tuyên truyền để hưởng ứng chiến dịch chung tay giảm chất thải nhựa).
  • Thực hiện hành động tắt điện trong 01 giờ vào lúc 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26/3/2022.
  • Chăm sóc, tăng cường trồng cây, tạo mảng xanh trong khuôn viên toà nhà.
  • Vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch bằng những hành động thiết thực tại gia đình và nơi làm việc.
Trên tinh thần ủng hộ chương trình “Giờ Trái Đất 2022”, SCS là một thành viên trong Khu Công nghệ cao hi vọng các cán bộ, công nhân viên làm việc tại tòa nhà SCS nói riêng và toàn bộ Khu Công nghệ cao TP.HCM nói chung cùng gia đình nhiệt tình tham gia các hoạt động hưởng ứng của Chiến dịch Giờ Trái đất 2022. Hãy chung tay, góp sức, “Hành động nhỏ, Ý nghĩa lớn” góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trân trọng.

Tin tức khác