SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tin tức

Tin tức

Khu công nghệ cao TP.HCM bổ sung Khu công viên khoa học và công nghệ
14/11/2023
Khu công nghệ cao TP.HCM khi mở rộng sẽ bổ sung thêm Khu công viên khoa học và công nghệ để phù hợp với định hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn của Thành phố.
 
Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo số 847-TB/VPTU truyền đạt ý kiến kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP.HCM về Đề án mở rộng Khu công nghệ cao (bổ sung chức năng Khu công viên khoa học và công nghệ).

Khu công nghệ cao thu hút 12 tỷ USD, năng suất lao động gấp 17 lần cả nước
 
Thường trực Thành ủy TP.HCM kết luận, trước sự phát triển của khoa học công nghệ và định hướng phát triển kinh tế của Thành phố tập trung phát triển công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, việc sắp xếp, tái cấu trúc Khu công nghệ cao bổ sung chức năng Khu công viên khoa học và công nghệ là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương chung.
 
Vì vậy, Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất với tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP.HCM và giao Chính quyền Thành phố chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao cùng các sở, ngành rà soát bổ sung phần dự báo, nêu rõ thực trạng các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc mở rộng dự án.
 
Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý, phần diện tích mở rộng cần bám sát cơ sở pháp lý, rà soát thật kỹ và đối chiếu cập nhật sự phù hợp quy hoạch đúng quy định pháp luật và bảo đảm tính khả thi khi mở rộng dự án.
 
Rà soát bổ sung đầy đủ các cơ sở pháp lý, khi trình tờ trình phải nêu đầy đủ không thể hiện chung chung và bổ sung vận dụng các quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.
 
Về thời gian và phân kỳ đầu tư thực hiện cần xác định cụ thể hơn, trên tinh thần triển khai nhanh nhất không để mất cơ hội thu hút đầu tư.

Lê Quân
Theo Báo Đầu tư
 

Tin tức khác