SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tin tức

Tin tức

Khu Công nghệ cao TP. HCM thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI
08/11/2023
Tính đến tháng 11/2023, Khu Công nghệ cao tại TP. HCM đang có 160 dự án còn hiệu lực, trong đó, có 70 dự án sản xuất công nghệ cao, tỷ lệ lấp đầy hơn 85% đất quy hoạch cho hoạt động đa lĩnh vực công nghệ cao.

 
Theo ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban quản lý khu Công nghệ cao TP. HCM, trong số 70 dự án sản xuất Công nghệ cao có 29 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), 41 dự án trong nước; 18 dự án dịch vụ Công nghệ cao; 21 dự án nghiên cứu triển khai (R&D); 9 dự án đào tạo, ươm tạo; 23 dự án công nghiệp hỗ trợ Công nghệ cao; 9 dự án thương mại, dịch vụ; 10 dự án phát triển hạ tầng.
 
Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bao gồm cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 10,163 tỷ USD/50 dự án (bình quân vốn đầu tư 203 triệu USD/1 dự án)
 
Tổng vốn đầu tư trong nước tương đương 2,097 tỷ USD/110 dự án (bình quân vốn đầu tư 19,1 triệu USD/1 dự án).
 
Giải ngân vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp đạt 5,585 tỷ USD, chiếm 46,4%.
 
Từ con số cho thấy số lượng dự án FDI chưa bằng 1/2 số dự án trong nước nhưng vốn đầu tư gấp 5 lần (10,163 tỷ USD/2,097 tỷ USD).
 
Trong giai đoạn tới, Khu Công nghệ cao đặt mục tiêu góp phần nâng cao năng lực về công nghệ của Việt Nam thông qua nghiên cứu, đào tạo, thương mại hóa các dự án chứ không phải là tập trung thu hút các dự án sản xuất để đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu, tạo ra việc làm… như các khu chế xuất – khu công nghiệp.
 
Tầm nhìn đến năm 2045, TP. HCM phát triển TP. thủ Đức (TP. phía Đông) thành khu đô thị khoa học – công đổi mới sáng tạo. Khu Công nghệ cao xác định là 1 tiểu khu đô thị trong thành phố phía Đông, mục tiêu trở thành 1 công viên khoa học chuẩn mực quốc tế. 
 
Riêng đối với ngành bán dẫn, trong năm qua, ban quản lý khu Công nghệ cao tác động đồng thời vào cung lẫn cầu. Khu Công nghệ cao tập trung đào tạo nguồn nhân lực, chủ yếu là đào tạo nâng cấp kỹ năng cho đội ngũ lao động là kỹ sư điện tử, công nghệ thông tin có thể tham gia vào thị trường lao động lĩnh vực này. Đồng thời, thu hút một số dự án mang tính chất thăm dò của các nhà đầu tư nước ngoài về hình thành các nhóm thiết kế vi mạch của Việt Nam để củng cố hệ sinh thái vi mạch trong khu.
 
Trần Lê
Theo báo VietNam Finance

Tin tức khác