Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ thường xuyên
14/05/2024
Theo đánh giá của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong cả nước tuy đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn một số tồn tại. Thấy rõ nhất là số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng trong lao động vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.